ODKUP ROSZCZEŃ I WIERZYTELNOŚCI

odkup roszczeń i wierzytelności

Jeśli należy Ci się odszkodowanie za bezumowne korzystanie z Twojego gruntu, odszkodowanie za spadek wartości gruntu, wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, odszkodowanie z polisy OC sprawcy za wypadek, masz dłużnika który nie uregulował wobec Ciebie wymaganej należności, to pomożemy Ci rozwiązać Twoje problemy.

Jeśli nie masz czasu na podjęcie z nami skutecznych działań prawnych, to nic straconego. Odkupimy od Ciebie prawa do należnego odszkodowania, roszczenia lub wierzytelności.

Odkup Roszczeń z Ubezpieczeń

Odkup Wierzytelności z Odszkodowań


Więcej informacji pod numerem telefonu:

531 999 111

mail: centrum.odszkodowania@gmail.com

ZADBAJ ABY OCHRONĄ TWOICH INTERESÓW ZAJĄŁ SIĘ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW!