WINDYKACJA KRAJOWA I ZAGRANICZNA

windykacja krajowa i zagraniczna

WINDYKACJA UTRACONYCH NALEZNOŚCI

Zapewniamy wysoką skuteczność egzekucji należności utraconych w wyniku transakcji z nieuczciwymi kontrahentami a także, gdy wierzytelność powstała w wyniku przestępstwa popełnionego na szkodę naszego klienta lub błędów organów państwowych, w tym Urzędu Skarbowego.

Prowadzimy działania nie tylko na obszarze naszego kraju ale również we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, krajach Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Afryki a nawet Australii.

Podejmiemy się windykacji podmiotów gospodarczych, organizacji non-profit i osób prywatnych zarówno w przypadku drobnych zatorów płatniczych, jak i pozornie nieściągalnych wierzytelności po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

Skuteczna windykacja krajowa

W naszych działaniach kładziemy nacisk na egzekucję przed sądową, co znacznie, nawet o wiele lat, skraca czas oczekiwania na należne pieniądze jak i zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania pełnej kwoty wierzytelności.

Do realizacji przyjmujemy jednostkowe zlecenia już od wartości 10. 000 zł

W zależności od sytuacji finansowej dłużnika oraz jego nastawienia do wierzyciela stosujemy odpowiednie metody działania skutecznie motywując do spłaty zadłużenia – także bezkompromisowe, lecz w pełni legalne środki skrajnie utrudniające prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Zapewniamy w pełni samodzielną kontrolę sytuacji finansowej dłużnika oraz jego stanu majątkowego, co w przypadku konieczności egzekucji komorniczej gwarantuje natychmiastowe zaspokojenie roszczenia.

Nasze działania nie ograniczają się do wysyłki wezwań do zapłaty czy też negocjacji telefonicznych. Jeśli wymaga tego sytuacja niezwłocznie kierujemy do dłużnika doświadczonych windykatorów terenowych jednocześnie dokonując kontroli stanu majątku. Podejmujemy bardzo szybkie kroki prawne zmierzające do zabezpieczenia środków na spłatę należności oraz zablokowania możliwości ich rozdysponowania na szkodę wierzyciela łącznie ze zgłoszeniem wniosku o upadłość dłużnika.

Tematyczny zakres świadczonych usług windykacyjnych:

1. Windykacja polubowna

2. Windykacja poprzez postępowanie karne
(oszustwa gospodarcze i kredytowe, wyłudzenia, kradzieże, fałszerstwa)

3. Windykacja procesowa

4. Windykacja roszczeniowa
(także ochrona interesów naszych klientów poprzez obalanie klauzul umownych, kar umownych, ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji etc.)

5. Wspomaganie egzekucji komorniczych

6. Windykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej

Nigdy nie pobieramy od naszych klientów zaliczek – jedynym wynagrodzeniem naszego Departamentu Windykacyjnego jest prowizja od realnie odzyskanych dla naszego klienta pieniędzy!

Nie obciążamy wierzyciela żadnymi ukrytymi kosztami ani zaliczkami w poczet przyszłego wynagrodzenia. Nie muszą już Państwo obawiać się jakichkolwiek dodatkowych strat powierzając egzekucję wierzytelności – w realizację zlecenia inwestujemy własne środki, co gwarantuje z naszej strony sumienne działanie oraz zaangażowanie na najwyższym poziomie.

Pomagamy ustalić dane teleadresowe dłużników na całym świecie poprzez usługę która polega na ustaleniu miejsca pobytu dłużnika, jego stanu majątkowego, prowadzonej działalności gospodarczej oraz ustaleniu rzetelności, zdolności płatniczej i majątku potencjalnego kontrahenta /strony umowy najmu lub stosunku pracy. Usługa powyższa jest płatna a jej koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju, w którym przebywa dłużnik lub kontrahent.

WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA

W trosce o bezpieczeństwo Państwa transakcji międzynarodowych zapewniliśmy kompleksową obsługę egzekucji wierzytelności powstałych poza granicami Polski. Zapewniamy obsługę windykacji przedsądowej, sądowej oraz komorniczej na terenie większości państw cywilizowanego świata. W naszym zasięgu znajdują się dłużnicy przebywający na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Europy Zachodniej, Australii, Afryki oraz Azji. Zapewniamy egzekucję roszczeń powstałych w wyniku realizacji umów obrotu gospodarczego, w szczególności faktur. Dochodzimy Państwa praw przed lokalnymi dla siedziby dłużnika sądami. Dysponujemy prawnikami zapewniającymi obronę interesów naszych klientów na niemal każdej szerokości geograficznej. Dodatkowo, działania nasze wspierać mogą prywatni detektywi doświadczeni wieloletnią służbą w tamtejszych instytucjach państwowych. Uzyskają oni informacje na temat aktualnego adresu dłużnika, zlokalizują majątek zapewniający zaspokojenie roszczeń finansowych, a także sprawdzą, czy dawny kontrahent nie jest w istocie powiązanym ze zorganizowaną przestępczością oszustem.

Usługi z zakresu windykacji międzynarodowej, podobnie jak większość naszych usług, świadczymy bezzaliczkowo, a jedynym naszym wynagrodzeniem pozostaje prowizja od realnie odzyskanych pieniędzy. Odpłatne pozostają jedynie działania wywiadowców gospodarczych oraz detektywów, a także niektóre usługi prawne, związane z ustawami regulującymi kwestię świadczenia przez adwokatów usług prawnych na terytorium danego kraju.

Windykacja Utraconych Należności

Windykacja Należności z Nieuczciwymi Kontrahentami


Więcej informacji pod numerem telefonu:

531 999 111

mail: centrum.odszkodowania@gmail.com


DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

ZADBAJ ABY OCHRONĄ TWOICH INTERESÓW ZAJĄŁ SIĘ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW!