SKUTECZNE ODDŁUŻANIE

skuteczne oddłużanie

Skuteczne oddłużanie – Pomoc dla ludzi zadłużonych

Istotą skutecznego oddłużenia osób fizycznych, jest przygotowanie szczegółowego planu wychodzenia z długów. Przy pomocy naszej kancelarii prawnej pomożemy Wam się z tym uporać. Ułatwimy Wam całą procedurę i pomożemy przygotować rozwiązanie Waszych problemów finansowych.

Każdą współpracę z klientem rozpoczynamy od szczegółowej analizy sytuacji Klienta oraz oceny jego możliwości finansowych, majątkowych w zakresie spłaty wierzytelności. Uzyskując szczegółowe informacje na ten temat, opracowujemy plan spłaty zadłużenia w taki sposób  aby był on możliwy do realizacji i atrakcyjny dla wierzycieli. Rozpoczynanie jakichkolwiek negocjacji z bankiem, inną instytucją w stosunku do której powstały zaległości  bez konkretnego planu znacznie zmniejsza szanse dłużnika na wypracowanie porozumienia i wstrzymanie postępowania egzekucyjnego.

Decydując się na współpracę z nami, zyskujesz pewność kompleksowo przygotowanego planu naprawczego, który pomoże przekonać Twoich wierzycieli, by dali Ci jeszcze jedną szansę na spłatę zobowiązań.

Zapewniamy pomoc w oddłużaniu:

• kredytów hipotecznych,
kredytów we frankach,
• kredytów gotówkowych i konsumpcyjnych (zakupów na raty),
• kart kredytowych,
• pożyczek pozabankowych – chwilówek,
• odszkodowań,
• zaległości publicznoprawnych względem US i ZUS,
• wielu innych należności i roszczeń, będących przedmiotem windykacji.

Skuteczna pomoc dla ludzi zadłużonych

Jeśli w Twoim przypadku, sąd na wniosek wierzyciela wydał nakaz wszczęcia egzekucji komorniczej lub doszło już do zajęcia określonych składników Twojego majątku, nadal masz szansę na skuteczne oddłużanie i obronę swojej własności przed komornikiem. Każda sytuacja w trakcie postępowania jest przez nas szczegółowo analizowana i gdy tylko pojawią się wątpliwości, dające podstawę do wniesienia skargi lub odwołania, odpowiednie pisma z pewnością zostaną przez nas przygotowane.

Przykładem może być rażąco zaniżona wycena wartości domu, samochodu lub innego ze składników mienia dłużnika, czy zajęcie któregoś z wymienionych w ustawie świadczeń, niepodlegających egzekucji komorniczej, np. alimentów lub minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Pamiętaj, że jako dłużnik, masz prawo zaskarżyć każde działanie komornika lub windykatora, które jest sprzeczne z prawem lub bezpośrednio godzi w Twoje interesy. Oferowana przez nas pomoc w oddłużaniu, ułatwi skuteczne dochodzenie swoich praw w nierównej walce pomiędzy dłużnikiem a machiną urzędniczą, która często tylko w teorii wypełnia swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dlaczego warto?

Jeśli komornik zajął Twój majątek, to najwyższy czas na zdecydowane działania w obronie Twojej własności. Wśród wielu korzyści, jakie daje dłużnikowi współpraca z naszą kancelarią, warto zwrócić uwagę nie tylko na kontrolę procesu oddłużania i zwiększenie szansy na wypracowanie ugody z wierzycielem.

Nasze usługi to również:

  • skuteczna obrona majątku dłużnika przed zajęciem,
  • gwarancja egzekucji zgodnej z prawem i prowadzonej z poszanowaniem interesów oraz godności wszystkich stron,
  • kompleksowa pomoc prawna w procesie oddłużania osób fizycznych.

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z nami – wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie Twoich problemów finansowych.

Oddłużanie Osób z Zaległościami Finansowymi

Oddłużanie Osób z Kredytami i Pożyczkami


Więcej informacji pod numerem telefonu:

531 999 111

mail: centrum.odszkodowania@gmail.com


DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

ZADBAJ ABY OCHRONĄ TWOICH INTERESÓW ZAJĄŁ SIĘ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW!