ODKUP ROSZCZEŃ – SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

Odkupimy prawa do wynagrodzenia za służebność przesyłu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z Twojego gruntu przez firmy przesyłowe. Jeśli Twoja działka leży w strefie ochronnej urządzeń wymienionych poniżej lub jeżeli posiadasz na swoim gruncie urządzenia i korytarze przesyłowe takie jak:

  • linie i słupy energetyczne,
  • rurociągi,
  • gazociągi,
  • wodociągi,
  • kable telefoniczne,
  • światłowody,
  • maszty GSM

zgłoś się do nas! Napisz lub zadzwoń. Odkupimy Twoje prawa do odszkodowania i wynagrodzenia z tego tytułu i bezpłatnie uregulujemy status prawny urządzeń przesyłowych znajdujących się na Twoim gruncie! Ustanowiona przez nas służebność przesyłu skutecznie zapobiegnie zasiedzeniu Twojego gruntu.

 

Odszkodowania za Bezumowne Korzystanie z Nieruchomości

Odszkodowania za Utratę Wartości Gruntu


Więcej informacji pod numerem telefonu:

531 999 111

mail: centrum.odszkodowania@gmail.com


DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

ZADBAJ ABY OCHRONĄ TWOICH INTERESÓW ZAJĄŁ SIĘ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW!