ODKUP WIERZYTELNOŚCI

Jeżeli masz kłopot z uzyskaniem pieniędzy / zapłaty za wykonaną usługę na podstawie umowy, faktury i nie masz środków finansowych oraz ochoty na przeprowadzenie egzekucji swojej wierzytelności od dłużnika zaproponujemy odkup wierzytelności od Ciebie. Zajmujemy się skupem wierzytelności z różnego tytułu np:

  • z wynagrodzenia za pracę,
  • z niezapłaconych faktur od kontrahentów
  • umów pożyczki,
  • niezapłaconych weksli,
  • umów o pracę,
  • inne…

Wykup wierzytelności, skup długów realizujemy umową cesji wierzytelności na podstawie, której dotychczasowy wierzyciel – CEDENT przekazuje wierzytelność osobie trzeciej – CESJONARIUSZOWI, który staje się od tej pory wierzycielem dłużnika. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę ponieważ dług może się przeterminować i wtedy niczego z nim już nie zrobisz. Obowiązuje tu jedna podstawowa zasada im dług młodszy tym większe prawdopodobieństwo na jego odzyskanie.

 

Odkup Wierzytelności z Niezapłaconych Faktur

Skup Wierzytelności z Pożyczek i Kredytów


Więcej informacji pod numerem telefonu:

531 999 111

mail: centrum.odszkodowania@gmail.com


DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

ZADBAJ ABY OCHRONĄ TWOICH INTERESÓW ZAJĄŁ SIĘ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW!