Immisja to działanie właściciela nieruchomości na swoim gruncie, którego skutki są zauważalne i odczuwalne zarówno na działkach przylegających jak i sąsiednich. Może to być spowodowane prowadzoną działalnością nieumyślną lub umyślną innego człowieka. Nie wszystkie z nich są zakazane. Dotyczy to wyłącznie tych przypadków, które w sposób nadmierny oddziałują na naszą nieruchomość oraz samopoczucie i zdrowie. Stopień nadmierności immisji może być również stwierdzony w przypadku oddziaływania zgodnie z wydaną decyzją administracyjną.

Dzielą się one na materialne i niematerialne.

odszkodowania rzeszówIMMISJE MATERIALNE:

 • zacienienie nieruchomości (drzewa i gałęzie przechodzące przez działkę),
 • zadymienie lub zapylenie,
 • emitowanie nadmiernego hałasu,
 • wydzielanie odoru – nieprzyjemnego zapachu
 • zalewanie i podtapianie nieruchomości,

 

IMMISJE NIEMATERIALNE:

 • składowanie rzeczy niebezpiecznych
 • zasłanianie widoku
 • naruszenie odczuć estetycznych,

 

Jeżeli Twoja nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie spalarni śmieci, wysypiska śmieci, toksycznego składowiska, pamiętaj, że przysługuje Ci dochodzenie odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości.

Jeżeli atrakcyjność Twojej nieruchomość ucierpiała w wyniku oddziaływania sąsiada i doszło do obniżenia jej wartości zgłoś się do nas a chętnie podpowiemy Ci co z tym możesz zrobić. W naszym dorobku znajduje się już wiele spraw o odszkodowania za immisje. Dochodziliśmy odszkodowań i rekompensat dla naszych klientów w całej Polsce w ramach działalności naszej kancelarii odszkodowawczej. Były to m. in. sprawy sądowe o:

 • odszkodowanie za immisję pyłów do środowiska od spalarni śmieci,
 • odszkodowanie za składowanie toksycznych odpadów,
 • odszkodowanie za zatruwanie i skażenie środowiska przez spalarnie śmieci oraz przekroczenie dozwolonego stężenia pyłów,
 • intensywny ruch samochodowy i wzrost hałasu w pobliżu nieruchomości powstały po zakupie nieruchomości,
 • odszkodowanie za hałas przy lotnisku.

Takie formy oddziaływania mogą znacząco wpłynąć na obniżenie wartości Twojej nieruchomości. Zauważysz to szczególnie chcąc ją sprzedać. Zanim wykonamy jakikolwiek krok dążymy do ustalenia wartości nieruchomości w danym miejscu i okolicy. W tym celu posługujemy się cenami rynkowymi oraz operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę od wycen nieruchomości.

Utrata wartości nieruchomości z powodu immisji

Obniżenie wartości nieruchomości przez immisję

Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości z tytułu immisji

Zawsze dążymy do polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli w wyniku takiej procedury nie przyniesie to założonego rezultatu a rzeczywiście uciążliwość jest rażąca występujemy na drogę sądową. Każdorazowo dążymy do uzyskania wysokich rekompensat dla naszych klientów, ograniczenia powstałej uciążliwości na nieruchomości (zmniejszenie uciążliwości oddziaływania lub przywrócenia stanu zgodnego z prawem). W sytuacji braku porozumienia ze sprawcą dążymy do uzyskania odszkodowania za immisje na drodze sądowej lub zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę z tego tytułu.

 

Odszkodowanie za immisję pyłów

Dochodzenie odszkodowań za składowanie toksycznych odpadów


Więcej informacji pod numerem telefonu:

531 999 111

mail: centrum.odszkodowania@gmail.com


DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

ZADBAJ ABY OCHRONĄ TWOICH INTERESÓW ZAJĄŁ SIĘ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW