Odszkodowanie za Wypadek w Rolnictwie dla osób poszkodowanych w trakcie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę.

Zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie gdy szkodę wyrządzi rolnik – właściciel gospodarstwa oraz gdy szkoda zostanie wyrządzona przez osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie. Osobą pracującą w gospodarstwie jest nie tylko osoba mieszkająca, ale również osoba w nim pomagająca, dokonująca napraw, czy też świadcząca tzw. pomoc sąsiedzką.

Odszkodowania za wypadki rolnicze

odszkodowania rzeszówWypadki w rolnictwie w związku z wykonywaniem pracy zdarzają się bardzo często. Wypadki mogą mieć różny charakter m.in:

– upadek,

– pogryzienie,

– przygniecenie, uderzenie,

– uderzenie przez maszynę lub urządzenie wykorzystywane w pracy na roli lub gospodarstwie rolniczym.

Obowiązkowa Polisa OC chroni nie tylko właściciela gospodarstwa ale również osoby wykonujące pracę w gospodarstwie. Polisa OC powinna być zawarta na min 12 miesięcy od dnia objęcia gospodarstwa rolnego. Aby uzyskać odszkodowanie z polisy OC za wypadki rolnicze należy pamiętać że powstała szkoda musi mieć związek z pracą w tym gospodarstwie.

Przede wszystkim rolnik lub osoba pracująca będą zobowiązani do naprawienia powstałej szkody tylko wtedy, gdy można im przypisać winę za zaistniałe zdarzenie. Odpowiedzialność rolnika, a tym samym zakładu ubezpieczeń, zależy także od tego, czy pomiędzy działaniem rolnika a powstałą szkodą istnieje bezpośredni związek przyczynowy, a więc czy szkoda jest tzw. normalnym następstwem działania lub zaniechania rolnika. Kolejnym warunkiem powstania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest to, aby czynności, które były przyczyną szkody, miały bezpośredni związek z posiadaniem gospodarstwa, a więc aby istniał związek funkcjonalny pomiędzy czynnościami rolnika a gospodarstwem. Czynności wykonywane przez rolnika lub osobę pracującą w gospodarstwie muszą być pracami związanymi z posiadaniem gospodarstwa.

Nasza kancelaria odszkodowawcza skutecznie pomaga osobom pokrzywdzonym w wypadkach na roli dochodzić należnych odszkodowań za doznaną krzywdę w trakcie wykonywanej pracy. Dochodziliśmy odszkodowań za wypadki na fermach drobiu, za wypadki w szklarniach, szkółkach drzew owocowych, ogrodach społecznych. Najwięcej spraw o odszkodowania realizowaliśmy w takich miastach jak: Kraków, Sanok, Przemyśl, Jarosław, Przeworsk w szczególności w gospodarstwach na obrzeżach dużych miast.

 

Odszkodowania za Wypadki w Rolnictwie

Odszkodowanie za Pracę w Gospodarstwie Rolnym


Więcej informacji pod numerem telefonu:

531 999 111

mail: centrum.odszkodowania@gmail.com


DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

ZADBAJ ABY OCHRONĄ TWOICH INTERESÓW ZAJĄŁ SIĘ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW!