Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości spowodowany:

  • zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego (przebieg ruchliwej i uciążliwej drogi, ulokowanie wysypiska śmieci, cmentarza, spalarni odpadów, niechcianego tłocznego osiedla)

  • zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego, która może zmienić cel, koncepcję wykorzystania działki na który została kupiona przez dotychczasowego właściciela w okresie poprzednim,

  • postawieniem urządzeń przesyłowych w bezpośrednim sąsiedztwie lub na Twojej nieruchomości (słupy, maszty GSM, stacje bazowe BTS, linie energetyczne, rurociągi, gazociągi, wodociągi, kable telefoniczne, światłowody)
  • immisją – działaniami właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim (hałas, zapach, zapylenie, zadymienie, zanieczyszczenie powietrza, ograniczenie widoczności itp.).

odszkodowania rzeszówJeżeli strefa ochronna urządzeń przesyłowych, infrastruktury przesyłowej, elementów urządzeń komunikacyjnych, obejmuje Twoją działkę to masz prawo do ubiegania się o odszkodowanie, rekompensatę z tytułu utraty wartości nieruchomości. Spadek wartości gruntu oraz wyłączenia spod zabudowy i eksploatacji części działki stanowczo prowadzą do pogorszenia jej walorów (np. efekt wizualny: maszt, rura na działce, autostrada w sąsiedztwie, kopalnia odkrywkowa, wysypisko śmieci, itp.), oddziaływania urządzenia na zdrowie, możliwości i atrakcyjności dla kupujących i użytkowników – właścicieli. Takie zmiany mogą bardzo negatywnie wpłynąć na cenę nieruchomości, której dana zmiana dotyczy. Jest to szczególnie zauważane na etapie sprzedaży danej działki.

Określenie wartości gruntu realizujemy w oparciu o operat szacunkowy sporządzany przez Uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego. Dochodzenie odszkodowania za spadek wartości nieruchomości jest ograniczone czasem i wynosi 5 lat licząc od dnia w którym miejscowy plan stał się obowiązujący. Jeżeli w wyniku wymienionych działań Toja nieruchomość odnotowała utratę wartości jest to rzeczywista strata o która powinieneś się upomnieć.

Nie odkładaj dochodzenia swojego roszczenia i odszkodowania na ostatnią chwilę. Czas działa na Twoją niekorzyść.

Prowadzimy sprawy naszych klientów w całej Polsce. Reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi sądami. Uzyskujemy WYSOKIE ODSZKODOWANIA.

Odszkodowanie za Spadek Wartości Nieruchomości

Odszkodowania za Obniżenie Wartości Działki


Więcej informacji pod numerem telefonu:

531 999 111

mail: centrum.odszkodowania@gmail.com


DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

ZADBAJ ABY OCHRONĄ TWOICH INTERESÓW ZAJĄŁ SIĘ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW!